Orbion Consulting keskittyy yhä enemmän toteutusprosesseihin

Tarkoituksena on vahvistaa toteutusprosesseja entisestään ja kehittää asiakastoimituksia pitkällä aikavälillä. Muutoksen taustalla on Orbionin halu ottaa asiakkaan liiketoiminnasta entistä suurempi kokonaisvastuu. Telenor on ensimmäinen asiakas, joka luovuttaa osan toiminnastaan Orbionin vastuulle.

Kokonaisvastuun yhteydessä on erittäin tärkeää varmistaa toimitusten ennustettavuus ja luoda puitteet, jotka takaavat asiakkaiden odottaman lopputuloksen. Kun asiakkaat luovuttavat operatiivista vastuuta toiminnastaan ulkopuoliselle taholle, tulee meidän lunastaa lupauksemme vastuunkannosta.

Toteutusprosesseilla on tärkeä asema toimitusten laadun turvaamisessa ammattimaisesti ja järjestelmällisesti. Samalla kyseessä on iso harppaus kohti todellista outsourcingin tarjontaa. Tämä vaatii asiakkailta rohkeutta, mutta tähän asti toteutuneissa hankkeissa on havaittu, että pystymme tuottamaan asiakkaille todellista lisäarvoa.