Matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmat kiinteistöissä

Orbion Consulting oli mukana syksyn aikana ratkomassa uuden, suuren pääkaupunkiseudulle rakennetun kerrostalokorttelin matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmia. Arvokohteen tietyissä taloissa ja asunnoissa matkapuhelimen käyttö onnistui vain satunnaisesti.

– Matalaenergiarakentaminen asettaa suuria haasteita matkapuhelinverkon signaalien kulkemiselle ulkoa rakennuksen sisälle, vaikka alueelle olisikin rakennettu kaikkien operaattoreiden tukiasemat. Ongelma voidaan kuitenkin varsin nopeastikin ratkaista sisäverkon rakentamisella, Orbion Consultingin johtava konsultti Seppo Seitsonen kertoo.

Työt aloitettiin kohteessa kuuluvuuskartoituksella, jossa mitattiin kaikki porrashuoneet, kerrokset, katutason liiketilat, pysäköintitilat ja joitakin asuntoja. Kartoituksen avulla saatiin ongelmien laajuus selvitettyä ja suunniteltua ratkaisu, jolla varmistettiin hyvä signaalitaso rakennuksen kaikissa tiloissa.

– Asukkaiden kannalta keskeistä on, että ratkaisu on kustannustehokas, eikä se ole sidottu vain yhteen operaattoriin. Kaikkien operaattoreiden palvelut toimivat kiinteistön sisällä yhtä hyvin, Seitsonen selvittää.

Kuuluvuusongelmat eivät ole operaattorin vastuulla

Kuuluvuuskartoituksen jälkeen Orbion Consultingin konsultit laativat kiinteistön omistajalle päätöksen tekoa varten hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Hankkeen toteutuspäätöksen jälkeen Orbion Consulting teki antennijärjestelmän toteutussuunnitelmat, joihin kuuluivat antennijärjestelmän periaatekuva, kaapelointi- ja sijoituskuvat, vaimennuslaskelmat, osa- ja materiaaliluettelo ja työselostus.

– Kyseisessä kohteessa pystyttiin hyödyntämään operaattoreiden olemassa olevia tukiasemia, joita tuettiin lisätukiasemilla. Jokaiseen porraskäytävään sijoitettiin yksi antenni ja tarvittavat sisäverkon laitteet sijoitettiin yhden talon kerroksen portaiden alle tehtyyn tilaan, Seitsonen selvittää.

Orbion Consultingin vastuulla oli myös urakan kilpailutus, antennijärjestelmän urakoitsijan valinta ja toteutuksen valvonta. Se vastasi myös sopimusten tekemisestä operaattoreiden ja kiinteistön omistajan kanssa.

– Vastoin yleistä käsitystä operaattorien vastuulla ei ole ratkaista kiinteistöjen kuuluvuuspulmia. Asuinkiinteistöissä on käytössä monien eri operaattorien palveluja. Kiinteistön omistaja voi varmistaa hyvän sisäkuuluvuuden, kun se rakennuttaa operaattoreiden yhteiskäyttöön tulevan antennijärjestelmän.

Yhtiön tulee myös sopia sen käytöstä operaattoreiden kanssa. Orbion Consulting on kaikkien operaattorien yhteistyökumppani, ja olemme kehittäneet toimivan yhteistyön sisäverkkoihin liittyen operaattoreiden kanssa, Seitsonen kertoo.
 
Orbion on mukana koko hankkeen ajan
 
Orbion Consulting vei kyseisessä kerrostalokorttelissa hankkeen läpi muutamassa kuukaudessa. Orbionin kilpailuttama urakoitsija vastasi antennijärjestelmän kokonaistoimituksesta, malliasennuksesta ja sen perusteella tehdystä koko asennuksesta, testauksesta ja luovutuksesta. Operaattorit huolehtivat aktiivilaitteiden toimituksesta ja asennuksesta sekä kytkennästä antennijärjestelmään.

– Tässäkin kohteessa sisäverkko-ongelmat onnistuttiin ratkaisemaan varsin nopeasti ja edullisesti, noin 500 eurolla asuntoa kohti, Seitsonen selvittää.

Orbion Consultingin sisäverkkoratkaisut skaalautuvat aina yksittäisestä asuinrakennuksesta kymmenien tuhansien ihmisten uusiin asuin- ja liikekeskuksiin, tai julkisiin tiloihin. Laajan kokemuksensa ansiosta yritys pystyy ratkaisemaan myös vaativien erityiskohteiden, kuten maanalaisten tilojen ja tunnelien kuuluvuushaasteet.

Lisätietoja:
Johtava konsultti – Telecom
Seppo Seitsonen
Matkapuhelin: +358 50 566 8200
Sähköposti: seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi