Orbion mukaan Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) IT-palveluhankintojen 2015-2017 puitejärjestelyyn

Puitejärjestelyn palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin ja toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen. Se mahdollistaa osaavien ja saatavilla olevien asiantuntijapalveluiden käyttämisen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja puitejärjestelyssä mukana olevien korkeakoulujen itsenäisesti toteutettavien tai mahdollisten yhteisten IT-hankkeiden läpiviemiseksi.

CSC:n ja Orbionin kaksivuotinen sopimuskausi alkoi syyskuun lopussa 2015 ja siinä on kahden vuoden jatko-optiokausi.

Lisätietoja: Frey Lindroos, frey.lindroos@orbionconsulting.fi

Young woman holding pin wheel into air