Kiinteistöjen sisäverkkojen laatuongelmat

Kiinteistössä tietoliikennekaapelointi on rakennukseen kuuluva perusjärjestelmä, kuten LVI- ja sähkönjakelujärjestelmät. Erityisesti talonyhtiöiden vanhat sisäverkot eivät tue nopeita laajakaistayhteyksiä, mutta myös uusienkin asuinkiinteistöjen sisäverkoissa on todettu puutteita, koska teletöiden valvontaa ei riittävästi tehdä. Laatuvirheet, kuten huolimattomasti tehdyt liitokset tai likaiset liittimet ja sitä kautta liian suuret vaimennukset jäävät usein huomaamatta, koska esimerkiksi huoneistojen kuituyhteydet eivät vielä ole laajamittaisesti käytössä. Muita havaittuja ongelmia ovat mm. puutteelliset mittausdokumentit tai se, että mittaustulokset ylittävät sallitut raja-arvot tai ne on tehty vain osasta kaapelointeja.

Viestintäviraston sisäverkkomääräyksen keskeisenä tarkoituksena on turvata sisäverkkojen tekninen laatu ja luotettavuus, jotta kaikissa kiinteistöissä voisi vaivatta ja luotettavasti käyttää erilaisia viestintäpalveluja niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Määräystä sovelletaan uudisrakentamiseen ja sisäverkkojen uudistamiseen, ja sen kohteena ovat vakinaisen asuinkäytön, toimitilojen ja julkisten kiinteistöjen sisäiset viestintäverkot ja -järjestelmät.

Valokaapeloinnin laatuun on tärkeä kiinnittää riittävästi huomiota, jotta vältytään kalliilta rakenteiden purkutyöltä ja uudelleen kaapeloinneilta. Siksi onkin tärkeää, että isännöitsijät, rakennuttajat, remontoijat ja urakoitsijat tunnistavat ja tiedostavat sisäverkkomääräyksen mukaisen toiminnan.

Orbion tarjoaa asiantuntijapalveluita myös sisäkaapeliverkkoihin.

Äyrite 16,
01510 Vantaa

finland@orbionconsulting.fi

010 626 1313