Valokuituverkon rakentamisen valvonta

Orbion Consulting:in asiantuntija valvoo Pälkäneen Valokuitu Oy:n verkonrakennusta Pirkanmaalla.

Valvontaan kuuluu mm:

  • asennusten valvonta (suunnitelman mukaisuus, asennustavat ja -etäisyydet)
  • liikennejärjestelyiden valvonta (työalueet, merkinnät, liikenteen ohjaus)
  • työturvallisuus (työmaaturvallisuus, työturvallisuus)
  • materiaalin käsittely ja varastointi (rakennusmateriaalit, maa-ainesten varastointi, varastoalue)
  • jälkitöiden ja viimeistelytöiden laatu
  • työn etenemisen valvonta (työvaiheiden maksupostien ja suoritemäärien tarkistus)
  • dokumentaation seuranta.

Orbionin valvoja toimii asiakkaan neuvonantajana ja edunvalvojana sekä vastaa osaltaan siitä, että verkkoinfrastruktuuri rakentuu suunnitellusti, ohjeistuksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Oikein rakennettu valokuituverkkoinfrastruktuuri varmistaa nopeat ja luotettavat kiinteät laajakaistayhteydet Pälkäneelle vuosikymmeniksi eteeenpäin toimien samalla alueen nopeiden mobiilien laajakaistayhteyksien mahdollistajana.

Tutustu valokuituverkoille tarjoamiimme palveluihin tästä.

Äyrite 16,
01510 Vantaa

finland@orbionconsulting.fi

010 626 1313